A megújulás sok új izgalmat hoz. Új szervezeti stratégia került elfogadásra és megalakultak szakmai munkacsoportjaink

Célunk, hogy Magyarország munkaképes lakossága egészséges munkafeltételek mellett, egészségüket megtartva dolgozhasson és ezáltal nőjön az egyéni jól-lét, kisebb terhelés rakódjon az egészségügyre, javuljon a nemzetgazdaság termelékenység, teljesítőképesség.

Egészség = munkaképesség = teljesítmény

Minden résztvevő – kormányzat, munkáltató, érdekképviseleti szervek, munkavállaló – érdeke és egyben felelőssége is nyilvánvalóvá tenni az emögött rejlő ismereteket valamint a gazdasági eredményesség tekintetében mérhetővé tenni a munkaképes lakosság egészségét, jól-létét és az ehhez szorosan köthető teljesítményt. A munkavállaló egészségének megromlása költséggel jár az egyén, a munkáltató és az állam számára egyaránt. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület azon hatás-mechanizmusok feltárására törekszik, amelyek egy új egészségminőségi szemlélet kialakuláshoz, tartós tudatformáláshoz, társadalmi innovációhoz kínálnak a gazdasági növekedés tekintetében is eredményes és komplex megoldásokat. Ehhez több szakmán átívelő, multidiszciplináris együttműködésre van szükség, amiben az EMEGY szakmák legjobbjait tömörítő, valamint a munkahelyek szakembereit összefogó, tudástranszferben résztvevő, és komplex projekteket menedzselő, koordináló szerepet lát el. Az EMEGY e tekintetben, mint ernyőszervezet összekötő szerv lehet a kormányzat, a tudásközpontok (egyetemek, kutatóintézetek) és a munkáltatók szakmai képviseletei között országos hálózatot kiépítve.

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

▪ vallja, hogy az állampolgárok emberi jogai és egyéni érdekeik az egészség területén a gyakorlatban is kapcsolatba hozhatóak a gazdaság, a vállalkozások érdekeivel
▪ minden szereplő számára előnyöket kínáló kapcsolatrendszer kialakítására törekszik munkavállalók, munkaadók és egészségügyi szervezetek között
▪ összefog minden olyan törekvést, amely az egészségvédelmet és munkabiztonságot tűzte ki célul (minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek és az egészségvédelmi és biztonságtechnikai irányítási rendszerek kohéziója)
▪ alapvető törekvése, hogy következetes munkával járuljon hozzá minden olyan kezdeményezéshez, amely az egészségesebb munkahelyek kialakításának irányába mutat
▪ elsődleges stratégia feladata az együttműködés