A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM FONTOSSÁGA

ALAPELVÜNK

A vállalati stratégia kialakítása egy emberközpontú folyamat volt, de az elmúlt évtizedekben mintha ezt elfelejtettük volna. Teljesen általános, hogy az autóflotta karbantartására többet költenek a cégek, mint a munkavállalóik egészségének megőrzésére. Az egészségünk és ezzel együtt üzleti sikerünk nem szerencse kérdése, hanem tudatos döntések eredménye. Vállalati stratégiai tervezéssel, szakmai összefogással az egészségért!

Kiváló szakértői közösségünk áll a szakmai és a vezetést képviselő tagok rendelkezésére !

AZ EGYESÜLETRŐL

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület célja elősegíteni mindazokat a törekvéseket, amelyek azt célozzák, hogy a Magyarországon dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék munkájukat, és ezzel hozzájáruljanak az adott cég sikerességéhez.

Ehhez egy közel 40 fős, különböző tudományterületeket összefogó szakmai grémiumból áll az Egyesület Belső szakértői köre, ahol a szervezetpszichológusoktól, a munkavédelmi szakembereken át a szociológusok és építész, property/facility szakértők is képviselik a szakmájuk legjavát a közös munkában.

Külső szakértői, pártoló tagi körünkbe azokat a szakembereket várjuk, akik a munkahelyi színtéren az egészségesebb munkafeltételek kialakításáért dolgoznak nap, mint nap. Szakmai szervezetünk külön programokat és tudásmegosztó eseményeket szervez a vállalatvezetői kör számára is a jól-léti vállalatvezetési módszertan meghonosodása érdekében.

A munkahelyi egészség és jól-lét a modern, tudatos vállalatok életének szerves részét kell képezze a vállalati stratégia részeként, és a különböző szakmai területek célmeghatározásában is. Ez a terület igazi csapatmunkát igényel! Fogjunk össze!

CÉLJAINK

 1. Egészséges munkafeltételrendszer meghonosítása
 2. Jól-léti vállalatvezetés kultúra fejlődéséhez való hozzájárulás
 3. Nemzetközi irányelvek összefogása, a tudományos eredmények gyakorlatba ültetése
 4. Szakterületek támogatása adott tematikájú munkacsoportok segítségével
 5. Erős szakmai közösség létrehozása, összefogása, érdekképviselet
 6. Tudásmegosztás, kutatás, esemény és programszervezés a munkahelyek és szakértők számára

Célunk továbbá:

 • egészségesebb életmód
 • biztonságos munkahelyi környezet
 • társadalmilag hasznos önmegvalósítás
 • egészségesebb pszichikai környezet
 • stresszhatások csökkenése
 • munkahellyel, munkavégzéssel kapcsolatos betegségek kockázati tényezőinek csökkenése

Az alapvető cél azonban nem csak az lehet, hogy a munkahelyek egészségesebbé váljanak, hanem az is, hogy az állampolgár egészsége biztosított legyen munkahelyen és munkahelyen kívül egyaránt.

Biztosak vagyunk benne, hogy olyan szakmai tudást, tapasztalatot adhatunk át és képviselhetünk, amely eredményesen szolgálja a cégek és továbbmenve a társadalmi hosszú távú gazdasági és humán törekvéseket.

SZAKMAI TERÜLETEINK

Mentálhigiéné

Mentálhigiéné

A”mentál higiéné”, szó szerinti fordításban azt jelenti: lelki tisztaság.

A lelki egészség pozitív életérzéssel járó belső folyamategyensúly és ebből következő viselkedés, ami jelentősen hozzájárul az egyén belső stabilitásának biztosításához. Segítséget nyújt ahhoz, hogy az egyén – nehézségek, zavarok, túlzó terhelések, sőt olykor szomatikus/testi betegségek és fenyegetettség közepette is – megtalálja helyét (pl. a munkában) és megfelelően tudja kezelni azokat a nehézségeket és változásokat (pl. Covid19 okozta változások), melyeknek ki van téve.

A mentálhigiéné elsődleges célja a lelki egészség megőrzése és fejlesztése, ezen belül a megelőzés, de azon túlmenően egy aktív egészségfejlesztés is.

Munkahelyi sport

Munkahelyi sport

A munkáltatók, szervezetek minden olyan kezdeményezése, amely az egyéni vagy csoportos sport és rekreáció támogatására irányul, pozitív hatással bír egyéni és szervezeti szinten is: nemcsak a munkavállalók fizikai és mentális egészsége, valamint stressz-tűrő képessége lesz jobb, hanem a vállalati teljesítmény és hatékonyság is nő, miközben csökken a betegség miatti távollétek aránya. A munkahelyi sport egy olyan kettős érdekeltségű, win-win szituáció, ami az egyénnek és a vállalatnak is értéket teremt, sőt, közvetett módon a társadalom is profitál belőle.

Pszichológia

Pszichológia

Amikor a munkahelyek kapcsán beszélünk a pszichológiáról, akkor tulajdonképpen a pszichológia tudományos eredményeit alkalmazzuk munkahelyi környezetben. A kutatások kimutatták, hogy a munkahelyi pszichológia tudja segíteni a problémák megoldását és hozzájárul a fejlődéshez számos területen. Idetartozik többek között a szervezetfejlesztés, a kiválasztás és a munkalélektan. 

Mindannyiunk tapasztalata, hogy munkahely elég stresszes környezet. A munkaadók és a munkavállalók is keresik ennek kezelési megoldásait, hiszen a túlzott stressz csökkenti a teljesítményt és hosszú távon megbetegedésekhez vezethet. A  megfelelő szint a munkahelyi kihívásokban, optimális teljesítményhez vezet és növeli a dolgozók elkötelezettségét a vállalat mellett. Ebben tud segíteni a munkahelyi pszichológia tudománya és gyakorlata.

Egészségfejlesztés

Egészségfejlesztés

A munkahelyi egészségfejlesztés “a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom valamennyi olyan együttes tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség és jól-lét javítására irányul. A cél eléréséhez szükséges lépések és eszközök: a munkaszervezet javítása, a dolgozói részvétel biztosítása és a személyi kompetencia fejlesztése.” A luxemburgi deklaráció definíciójából kiderül. hogy ez közös tevékenységünk, nyilván a munkaadó pozitív, támogató hozzáállása szükséges hozzá. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület több évtizednyi tapasztalatával és elkötelezetességével a legjobb gyakorlatokkal tud hozzájárulni a munkahelyi egészség és biztonság megteremtéséhez és fenntarthatóságához.

Vállalati coaching

Vállalati coaching

A  vállalati coaching felkészíti az embereket, hogy  a legjobbat hozzák ki magukból és a munkatársaikból a munkahelyen.Mindehhez eszközöket, tudást és lehetőségek megtalálásának képességét adja át. “A coaching egy eredmény-  és megoldásorientált  professzionális munkakapcsolat, amely során a coach elősegíti, hogy az egyének és a teamek, hatékonyabban valósítsák meg céljaikat, miközben, tanulnak és fejlődnek. Előmozdítja, hogy az ügyfelek sikeresen valósítsák meg céljaikat, életük legfontosabb területein, tudatosítsák és mozgósítsák meglévő képességeiket, erősségeiket és hatékonyan tudjanak alkalmazkodni a változó környezeti elvárásokhoz.” Ez az alapelvünk különösen szükséges ezekben a  nagy alkalmazkodóképességet igénylő időkben.

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás

Tanáccsal segítünk cégének foglalkozás egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatban:  mi a szolgáltató feladata, mit jelent az alap-, és szakellátás.

Wellbeing

Wellbeing

A munkavállalói jólét képes növelni a hatékonyságot, csökkenteni a stresszt és a fluktuációt. Szakértőink tanácsot adnak céges wellbeing programjával kapcsolatban.

Pandémiás tanácsadás

Pandémiás tanácsadás

Milyen teendői vannak a munkával összefüggésben egy járvány kapcsán?  Orvosi, foglalkozás-egészségügyi szempontból tanácsot adunk pandémiás felkészülési tervével kapcsolatban, hogy a lehető legjobban meg tudja védeni munkavállalói egészségét és a business kontinuitást.

Munkavédelem

Munkavédelem

Munkahigiéné

Munkahigiéné

“AZÉRT IZGALMAS EZ A TERÜLET, MERT ÚGY SEGÍTÜNK A MUNKAVÁLLALÓK, TESTI- LELKI ASPEKTUSAIN, HOGY KÖZBEN A VÁLLALATOKNAK ANYAGI SIEKERT HOZUNK. IGAZI WIN-WIN KAPCSOLAT, JÓ ÉRZÉS EBBEN RÉSZTVENNI.”

CSAPATUNK

HORVÁTH EMIL LÁSZLÓ
HORVÁTH EMIL LÁSZLÓElnök
Mentálhigiénés segítő szakember, softskill fejlesztő tréner, facilitátor
GÁBOR EDINA
GÁBOR EDINAElnökségi tag
Coaching pszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, tréner

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet volt főigazgatója

Dr. KUDÁSZ FERENC
Dr. KUDÁSZ FERENCElnökségi tag
Munkahigiénés -és foglalkozásegészségügyi szakember
KÖTELES GÁBOR
KÖTELES GÁBORFelügyelő Bizottsági tag
Rekreáció és egészségfejlesztési szakember, az Országos Egészségfejlesztési Intézet volt Közösségi egészségfejlesztési, módszertani részlegvezetője
DR. TOLDY ANNA
DR. TOLDY ANNAEgyesületi főtitkár
Work for Humans, Alapító, vállalati well-being tanácsadó, munkavédelmi szakember
KISS NIKOLETT
KISS NIKOLETTFelügyelő Bizottsági tag
SZÁSZNÉ KEREK JUDIT
SZÁSZNÉ KEREK JUDITÖRÖKÖS TAG, TISZTELETBELI FŐTITKÁR
PÉK CIPRIÁN
PÉK CIPRIÁN Felügyelő Bizottsági Vezető
dipl. HR manager, ECA business & manager coach
CSATLAKOZZ HOZZÁNK

PARTNEREINK